Jiný flat coated retriever upravený na tu samou výstavu

Jiný flat coated retriever upravený na tu samou výstavu